Từ sáng đến trưa 18-9, bão số 5 giật cấp 13 đổ bộ miền Trung