Từ vũ công múa cột tới giải Grammy, Cardi B làm nên lịch sử