Tuấn rất ít khi múa

Các bà các cô các chị em mà xem cứ phải mồm chữ O luôn!

Siêu hài