Tụi Anh Da Đen sao lầy bằng ta được

Độ lầy của các anh đây thì khỏi phải bàn.

Siêu hài