Từng khẳng định virus Vũ Hán 'có thể kiểm soát', bác sĩ đầu ngành Trung Quốc vừa xác nhận mình nhiễm Corona