Tuổi cao, gương sáng

"Tuổi già nhưng trí không già, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh", câu thơ này là lời động viên của Bác Hồ dành cho người cao tuổi cách đây đã gần 60 năm. Thấm nhuần tư tưởng đó của Người có những cựu chiến binh dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm vẫn đang lặng thầm cống hiến, phát huy vai trò xung kích của bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới.

Thứ năm, 26/11/2020 15:16

Thời sự