Tuổi thọ của người dân Triều Tiên hay Hàn Quốc cao hơn?