Tuổi thơ 'dữ dội' và những chuyện ít biết về cầu thủ Tiến Linh