Tướng Công an: Không có chuyện trang bị ngay tên lửa, trực thăng cho công an huyện