Tướng Nga: Chỉ 5 năm, Triều Tiên sẽ đủ năng lực 'san bằng' thành phố lớn của Mỹ