Tướng Nguyễn Việt Thành nói về vụ bắt ông Nguyễn Thanh Hoá: 'Tôi rất đau, mấy hôm nay ngủ không được'