Tướng cấp cao Triều Tiên 'mất tích', thế giới nín thở chờ đợi động tĩnh mới từ Bình Nhưỡng