Tuyển Pháp chốt danh sách dự World Cup: Không Martial, Lacazette