Tuyển Việt Nam: Thầy Park có thể phá lệ, 'chữa cháy' danh sách...