Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Những kịch bản khó lường