Tuyển Việt Nam không... kịp thở đấu Thái Lan, thầy Park căng