Tuyển Việt Nam làm gì để đi tiếp ở Asian Cup 2019?