Tuyển Việt Nam mơ World Cup, thầy Park táo bạo đổi chiêu