Tuyển Việt Nam thăng hoa ở World Cup 2022: Bí mật chiến thắng