Tuyên án Vũ 'nhôm': Tịch thu 7 khu nhà đất 'vàng' tại TP.HCM và Đà Nẵng