00:00

Tuyên bố của ông Trump ngay sau khi GSA xác nhận chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho ông Biden

TIN LIÊN QUAN