Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4