Tuyển sinh đại học 2019: Nhiều ngành, trường xét tuyển bổ sung