Tuyển thủ Việt Nam xuất ngoại: Không phải chuyến dạo chơi