Tuyệt chiêu giúp các nhà hàng Hàn Quốc 'sống khoẻ' thời Covid-19