Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/6: USD tăng giá khi kinh tế được giải cứu