Tỷ giá xác định trị giá tính thuế với một số ngoại tệ từ 14-20/11

Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế...

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam (VND) so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 14-20/11/2019. Cụ thể:

Theo Vũ Phong/Thời báo Kinh tế VN

Link báo gốc: http://vneconomy.vn/ty-gia-xac-dinh-tri-gia-tinh-thue-voi-mot-so-ngoai-te-tu-14-20-11-20191114150039588.htm

Tags: 14 20/11  |  ngoại tệ  |  xác định  |  trị giá  |  nhập khẩu  |  có hiệu lực  |  14 20/11 Tỷ  |  14 20/11/2019  |  xuất khẩu  |  Nhà nước  |  ngân hàng