Tỷ phú Trịnh Văn Quyết: Chưa bao giờ kêu ca khó khăn, quyết làm lớn