U18 Thái Lan tránh né so sánh lứa U18 Việt Nam hiện tại với lứa Công Phượng