U22 Việt Nam có thể tham dự giải World Cup thu nhỏ cho các tuyển trẻ