U23 CHDCND Triều Tiên phá hỏng thành tích của Tiến Linh