U23 Việt Nam - Triều Tiên: Đổi tiền vệ trung tâm, đẩy Quang Hải trở lại cánh