U23 Việt Nam thua: Nốt trầm quý giá cho World Cup 2026