UAE của Van Marwijk tung chiêu xấu 'khó đỡ', thầy Park liệu có hóa giải nổi không?