UAE phê chuẩn thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel

Ngày 19/10, Nội các Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) đã thông qua thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel, một văn bản pháp lý đã được được Thủ tướng Israel và Ngoại trưởng UAE ký ngày 15/9 tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ.

Thứ ba, 20/10/2020 22:03

Thế giới