UNFPA tại Việt Nam cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân hỗ trợ người cao tuổi trong bối cảnh COVID-19