Úc công bố chiến lược hydro tái tạo

Bắc Úc vừa công bố chiến lược hydro tái tạo (renewable hydrogen), hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất, phát triển công nghệ hydro tái tạo tầm quốc tế.

Nội dung chiến lược tập trung vào: Phát triển năng lực sản xuất, hậu cầu và xây dựng chuỗi cung ứng để tạo điều kiện cho sử dụng hydro tái tạo; Tối ưu hóa tài nguyên và cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp hydro; Đưa địa phương trở thành trung tâm xuất khẩu hydro; Hỗ trợ đổi mới, nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ hydro; Thiết lập khung pháp lý chặt chẽ để phát triển ngành công nghiệp hydro an toàn và hiệu quả. Chính quyền địa phương cho biết, Bắc Úc có nhiều điều kiện thuận lợi như thu hút đầu tư lớn vào lĩnh vực hydro tái tạo, quỹ đất cho phát triển lớn, vị trí địa lý gần với thị trường xuất khẩu. Chiến lược hydro của Bắc Úc được xây dựng nhằm bổ sung cho Chiến lược hydro quốc gia của Úc nhằm phát triển ngành công nghiệp hydro sạch, sáng tạo, an toàn và cạnh tranh.

Theo Viễn Đông/Petrotimes Link Gốc:           Copy Link
https://petrotimes.vn/uc-cong-bo-chien-luoc-hydro-tai-tao-574053.html

Tags: chiến lược  |  tái tạo  |  phát triển  |  điều kiện  |  công nghiệp  |  an toàn  |  trở thành  |  địa phương  |  nghiên cứu  |  Bắc Úc