Ukraine lục lại thiết kế máy thở của Liên Xô để chống COVID-19; Số ca nhiễm ở Tây Ban Nha vượt Trung Quốc