Ưng Hoàng Phúc tung bản độ ta , không độ nàng lời mới mặc tranh cãi gay gắt

Mặc dù ca khúc Độ ta, không độ nàng bản dịch đầu tiên gần đây bị chỉ trích gay gắt vì có những từ ngữ sai trái với triết lý nhà Phật nhưng mới đây Ưng Hoàng Phúc vẫn tung bản dịch mới.

Giải trí