Ứng dụng kỹ thuật sản xuất mới trên cây mía

Những năm gần đây, ngành mía đường tỉnh Khánh Hòa liên tiếp gặp khó khăn. Một phần là ảnh hưởng từ thị trường, nhưng cái chính vẫn là hạn chế từ khâu sản xuất. Nguyên nhân sâu xa của việc này là do phương pháp trồng mía của nông dân Khánh Hòa vẫn còn mang tính truyền thống, tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa còn thấp. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường, ngành nông nghiệp xác định cần phải áp dụng khoa học công nghệ, ứng dụng kỹ thuật sản xuất mới trên cây mía. Trong đó, vai trò của các nhà máy đường, nông dân là rất quan trọng. Ghi nhận tại thị xã Ninh Hòa, vùng trồng mía lớn nhất tỉnh Khánh Hòa.

Thời sự