Ủng hộ, lo ngại khi ông Tập có thể tại vị suốt đời

Người ủng hộ nói ông Tập Cận Bình giúp Trung Quốc đi đúng hướng, số khác cho rằng xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ là động thái tiềm ẩn nguy hiểm.

Theo Như Tâm (Video: BBC)/Vnexpress

Tags: Tập Cận Bình  |  nhiệm kỳ  |  Động thái  |  nguy hiểm  |  tiềm ẩn  |  giới hạn  |  đời người  |  lo ngại