Ứng phó bão số 2 trong tình huống dịch Covid 19 phức tạp

Chủ động ứng phó với bão số 2 theo phương châm “4 tại chỗ” gắn với phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại cuộc họp diễn ra ngày 1/8 với 21 tỉnh, thành bàn phương án ứng phó mưa bão.

Chủ nhật, 02/08/2020 15:45

Thời sự