Uống nước tăng lực hay nước ngọt có gas hại hơn?

Chuyên gia dinh dưỡng Sharon Richer, New York, Mỹ cho rằng cả nước có gas và nước tăng lực đều có hại cho sức khỏe, theo HealthiNation.

Mẹo hay