Uống rượu như nước lọc

Hay là nước lọc thật nhỉ, uống chả thấy cảm giác tê tê gì.

Siêu hài