V-League đổi lịch vì tuyển Việt Nam, thầy Park đã hay lại thêm may