V-League quay lại đầu tháng 6, áp dụng thể thức chưa từng có

V-League 2020 chính thức thay đổi thể thức thi đấu và sẽ trở lại vào ngày 5/6 sau thời gian bị hoãn vì dịch Covid-19.

Thứ tư, 13/05/2020 14:32

Thể thao

Tạp chí Thể công - Số 82 14:19

Tạp chí Thể công - Số 82

Thứ sáu, 26/06/2020 | 22:37