VFAEA tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025)

Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Việt Nam (VFAEA) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025). Tham dự có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) Trần Thanh Nam, cùng đại diện Bộ Nội vụ, các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ NN&PTNT...

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch VFAEA Trần Duy Minh cho biết, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đã trải qua 14 năm hình thành và phát triển với sự đồng hành của ban chấp hành cùng toàn thể hội viên đã từng bước được củng cố và phát triển, có uy tín đã được các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong thời gian qua, VFAEA đã triển khai nhiều hoạt động cho các hội viện như thành lập các chi hội như Chi hội nhà yến Việt Nam, Chi hội cá chình Việt Nam..., hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh của các thành viên. Để nhìn lại những thành quả đã đạt được và đề ra phương hướng xây dựng và phát triển trong thời gian tới, Hiệp hội long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ (2020-2025).

Với tiêu chí 'Nghĩa tình, hợp tác, hiệu quả, Hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam... tổ chức nhiều sự kiện 'Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam', thành lập Chi hội nhà yến Việt Nam, Chi hội sâm Việt Nam, Chi hội tôm hùm Việt Nam, Chi hội cá chình...

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh: 'Phát triển kinh tế trang trại là xu thế tất yếu để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, trong những năm gần đây, kinh tế trang trại ngày càng khẳng định vị thế của mình. Mười năm qua, số lượng trang trại nông nghiệp cả nước tăng 1,75 lần từ 20.056 trang trại năm 2011 đến nay đã có 34.348 trang trại, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,95%/năm. Cùng với đó số doanh nghiệp nông nghiệp cũng liên tục tăng trong năm qua. Hiện cả nước đã có 12.940 doanh nghiệp nông nghiệp'.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam.

Cũng tại Đại hội, Thứ trưởng Trần Thanh Nam yêu cầu Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ mới cần khuyến khích hỗ trợ và tạo điều kiện để các trang trại mở rộng quy mô nhất là mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển mới trang trại, đáp ứng các tiêu chí theo quy định hiện hành, nâng cao giá trị hàng hóa của các trang trại thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm gắn sản xuất với liên kết, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khuyến khích đẩy mạnh sự tham gia liên kết của các trang trại với các doanh nghiệp, hợp tác xã để sản xuất chế biến thương mại sản phẩm theo chuỗi giá trị nâng cao theo nghị định. Số 98/2018 NĐ-CP đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường để các sản phẩm của trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp, thành viên tham gia nhiều hơn nữa vào các chuỗi giá trị chuỗi cung ứng sản phẩm trên thị trường. Hiệp hội cần chủ động xây dựng chiến lược định hướng phân công, hỗ trợ giúp đỡ các trang trại nông nghiệp thành viên phát triển, tham gia có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển như Chương trình OCOP; sản phẩm sản xuất nông nghiệp hữu cơ, du lịch nông nghiệp, nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới...

Hiệp hội cũng cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản lý quản trị của các chủ trang trại. Tập huấn, đào tạo về khoa học kỹ thuật cho lao động làm việc trong các trang trại, phối hợp với các đơn vị chức năng nhà nước, các doanh nghiệp liên kết với trang trại để xây dựng các chương trình khóa học cho chủ trang trại và lao động làm việc ở trang trại. 'Bộ NN&PTNT sẽ luôn đồng hành phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách để đảm bảo môi trường thuận lợi, thúc đẩy phát triển lĩnh vực kinh tế trang trại cũng như các doanh nghiệp nông nghiệp trong thời gian tới', Thứ Trưởng Trần Thanh Nam khẳng định.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 60 thành viên, Ban kiểm tra gồm 7 thành viên. Trong đó, ông Lê Duy Minh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các Phó chủ tịch gồm: TS. Nguyễn Duy Lượng, TS. Từ Minh Thiện, TS. Nguyễn Văn Minh, PGS. TS. Mai Thành Phụng, TS. Nguyễn Hữu Hoài, Ths. Đỗ Tú Quân.

Theo Quang Minh/Tiêu Dùng Link Gốc:           Copy Link
https://tieudung.vn/doanh-nghiep/vfaea-tỏ-chúc-dại-họi-nhiẹm-kỳ-iii-2020-2025-48047.html

Tags: Việt Nam  |  Thanh Nam  |  Duy Minh  |  Bộ Khoa  |  Bộ Kế  |  Ban Kinh  |  Hội Nông  |  NĐ CP  |  Lê Duy Minh  |  văn minh