VFF khóa VIII: Ông Cấn Văn Nghĩa thay bầu Đức làm phó chủ tịch tài chính