VFF lo xong tiền lương, thầy Park chờ... cú hích mới gật