VKS nói việc tạm giam bà Nguyễn Bích Quy, còn tài xế Doãn Quý Phiến được tại ngoại